Professors Estables
Dr. Mn. Joan Andreu Alcina (Àrea de Fiosofia)
Dr. Mn. Bartomeu Bennàssar Vicens (Àrea de Teologia Moral - Pastoral)
Dr. Mn. Joan Bestard Comas (Àrea d'Humanitats)
Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols Salas (Àrea de Teologia Dogmàtica)
Dr. Mn. Jordi Gayà Estelrich (Àrea de Teologia Dogmàtica)
Dr. Mn. Francesc Ramis Darder
    
 
Professors no Estables
 
 
Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany Ramis, MM. SS. CC.
Llic. Mn. Nadal Bernat Salas
Dr. Mn. Joan Carles Cànovas Miranda
Llic. Sr. Miquel Àngel Garau Trias
Llicda. Sra. Mª Dolors García-Carpintero López Astilleros
Llic. Mn. Marià Gastalver Martín
Llicda. Sra. Aina Gual de Torrella Le-Senne
Llic. Mn. Josep Antoni Guardiola Crespí
Dr. Mn. Diego León Fioravanti
Llic. Mn. Ramon Lladó Rotger
Dr. Mn. Juan José Llamedo González
Dr.  Mn. Ricard Mejía Fernández
Llic. Mn. Cèsar Murillo Rademacher
Llic. Mn. Pere Nicolau Oliver Vives
Llic. P. Jaume Reynés Matas, MM. SS. CC.
Llic. Mn. Antoni Riutort Fullana
Llic. Mn. Eugeni Rodríguez Adrover
Llicda. Sra. Joana Mª Serra Miró
Llic. Mn. Bartomeu Villalonga Moyà
 
 
Professors Convidats
  Llic. Mn. Josep Ramon Ortega Fons
   
 
Professors emèrits
Dr. Mn. Gabriel Amengual Coll
Dr. Mn. Miquel Gual Tortella
Llic. Mn. Teodor Suau Puig