Taxes acadèmiques per al curs 2010/2011

Matrícula
Un crèdit ECTS (ordinari, invitat, extraordinari)

12 €

Un crèdit ECTS (oient)

10 €

   
Certificats  
Certificat parcial d'estudis

5 €

Certificat d'estudis

10 €

Convalidació (per cada assignatura)

15 €

 

Pagaments

 

Poden ser ingressats:

- A l'Administració Diocesana (Casa de l'Església, primer pis, despatx n. 106, de 9,30 a 13,30 del matí)

 

- o bé a un d'aquests comptes bancaris:

"La Caixa, 2100 0011 85 0201646572

"Sa Nostra", 2051 0099 83 1009138538

"Banca March", 0061 0284 83 0000310111

Els ingressos s'han de fer sempre a destinació de l'ISUCIR i amb indicació del nom de qui fa l'ingrés.

 

Els membres de famílies nombroses i les persones amb una discapacitat o minusvalia, tindran un descompte d'un 50 % en les taxes de matriculació.