L'alumne/a que desitgi que li sigui convalidada o reconeguda alguna assignatura per haver-la cursat en alguna Facultat o Centre Superior, podrā fer la solˇlicitud corresponent. Per a demanar-la cal presentar a la Secretaria:

-    Instāncia solˇlicitant la convalidaciķ o reconeixement; el full s'ha de recollir a la Secretaria.

-   Certificats que acreditin els estudis fets, on constin també les hores lectives o crčdits per assignatura i les qualificacions corresponents.

-    Els programes de les assignatures cursades.

 

El Consell Permanent de l'Isucir resoldrā les solˇlicituds presentades i la Secretaria comunicarā a l'interessat la decisiķ acordada.

 

Una vegada comunicada la resoluciķ, l'alumne/a ingressarā les taxes corresponents.

 

La convalidaciķ serā efectiva una vegada entregat a Secretaria el justificant del pagament de les taxes.