Els requisits per aconseguir la Llicenciatura en Ciències Religioses, són els següents:

a) haver obtingut el grau de "Batxillerat en Ciències Religioses",

b) haver freqüentat el bienni del segon cicle d'estudis i haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina;

c) haver adquirit el coneixement de dues llengües modernes, a més de la pròpia;

d) elaborar una tesina que demostri la madura competència en relació al camp d'especialització triat, redactada sota la direcció d'un professor de l'Institut i degudament aprovada d'acord amb la normativa per a l'elaboració de tesines especificada en el Reglament, i sotmetre-la a pública discussió en la sessió prevista.

La normativa i el procés d'elaboració de la tesina se determinaran en les classes específiques del primer semestre del primer curs amb què s'inicii el segon cicle.