Llicenciatura

Especialitat: Evangelització en una cultura de la mobilitat

 

Les matèries que configuren el programa dels dos anys de Llicenciatura se distribueixen en dos blocs. En el primer hi figuren assignatures que comporten un estudi complementari i d'ampliació de les matèries tractades en el primer cicle. El segon bloc inclou les assignatures pròpies de l'especialització.

 

L'especialització "Evangelització en una cultura de la mobilitat" s'ofereix per tal de capacitar els alumnes per a una reflexió i per a una pràctica adeqüades a la realitat social i religiosa de Mallorca, incidint en els trets principals que la conformen.

 

Els crèdits són ECTS.

 

CURS PRIMER

 

• Evolució social de les Illes Balears: la immigració i el turisme (4 cr)

• Hermenèutica bíblica: el missatge dels profetes (4 cr)

• Hermenèutica bíblica: Els relats evangèlics de la mort i resurrecció de Jesús I (4 cr)

• La teologia cristiana del segle XX (4 cr)

• La formació de la consciència moral (4 cr)

• Doctrina social de l'Església en el context històric (4 cr)

• Catequètica especial (4 cr)

• Nova religiositat i noves espiritualitats (2 cr)

• Preparació de la tesina (6 cr)

 

Especialització

• Documents del Magisteri sobre Evangelització (4 cr)

• El llenguatge de la proposició de la fe (4 cr)

• Evangelització i mitjans de comunicació social (2 cr)

• Pastoral del Turisme (4 cr)

• Religiositat popular (2cr)

• Seminari (4cr)

 

CURS SEGON

 

• El debat contemporani sobre Déu i l'apologètica (4 cr)

• Hermenèutica bíblica: Anàlisi catequètic de les paràboles de Jesús (4 cr)

• Teologia de la creació i ecologia (2 cr)

• Teologia oriental (4 cr)

• Teologia pràctica de la caritat (4 cr)

• Moral cristiana i legislació civil (4 cr)

• Estructura pastoral de l'Església diocesana (2 cr)

• Judaisme i islamisme (4 cr)

• Didàctica de l'ensenyament de la religió (4 cr)

• Preparació de la tesina (6 cr)

 

Especialització

• Documents del Magisteri sobre la Pastoral de la Mobilitat (4 cr)

• Pastoral dels sagraments (4 cr)

• Pastoral de l'ecumenisme (2 cr)

• Patrimoni artístic i evangelització (2 cr)

• Diàleg interreligiós (4 cr)

• Les arts de ficció i l'evangelització (2 cr)

• Seminari (4 cr)