Batxillerat

 

Les matèries i assignatures que conformen els tres cursos del Batxillerat en Ciències Religioses ofereixen un coneixement complexiu de la Teologia i proporcionen informació d'altres matèries complementàries (com filosofia i història de les religions) que han de capacitar l'alumne per a una formulació coherent de la doctrina cristiana i una comprensió interpretativa de l'entorn cultural i social. 

 

Els crèdits són ECTS.

 

CURS PRIMER

 

Primer semestre

• Introducció a les ciències religioses (4 cr)

• Metodologia (2 cr)

• Història de la Filosofia I (4 cr)

• Metafísica (4 cr)

• Fenomenologia de la religió (4 cr)

• Introducció a l'Antic Testament (4 cr)

• Introducció al Nou Testament (4 cr)

• Història de les religions (4 cr)

 

Segon semestre

• Història de la Filosofia II (4 cr)

• Antropologia filosòfica (4 cr)

• Sociologia de la religió (4 cr)

• Pentateuc i Històrics (4 cr)

• Teologia Fonamental (6 cr)

• Teologia Moral Fonamental (2cr)

• Seminari (4cr)

 

CURS SEGON

 

Primer semestre

• Psicologia de la religió (4 cr)

• Profetes (4 cr)

• Evangelis sinòptics i Actes (6 cr)

• Misteri de Déu (6 cr)

• Cristologia (6 cr)

• Teologia Moral de la vida. Bioètica teològica (4 cr)

 

Segon semestre

• Escrits sapiencials i Salms (4 cr)

• Sagraments (6 cr)

• Patrologia (4 cr)

• Teologia espiritual (4 cr)

• Teologia pastoral (4 cr)

• Teologia Moral de l'amor i la sexualitat (4 cr)

• Catequètica (4 cr)

 

CURS TERCER

 

Primer semestre

• Escrits joànnics (4 cr)

• Antropologia teològica (6 cr)

• Teologia Moral social (4 cr)

• Dret canònic (4 cr)

• Història de l'Església I (4 cr)

• Litúrgia (4 cr)

• Història de la Teologia (4 cr)

 

Segon semestre

• Cartes apostòliques (4 cr)

• Eclesiologia (6 cr)

• Mariologia (2 cr)

• Escatologia (4 cr)

• Ecumenisme (2 cr)

• Història de l'Església II (4 cr)

• Història de l'Església de Mallorca (2 cr)

• Seminari de síntesi (6 cr)