Primer de Llicenciatura

 

Assignatura

Crèdits

Hores setmanals

Professor

Doctrina Social de l’Església

4

2

J. MAS

Hermenèutica Bíblica AT

4

2

F. RAMIS

Catequètica especial

4

2

E. RODRÍGUEZ

Hermenèutica Bíblica NT

4

2

A. DOLS

Didàctica de l’ensenyament de

religió

4

2

M. DOLORS GARCÍA

CARPINTERO

El laïcat en la Tasca

Evangelitzadora de l’Església

4

2

B. VILLALONGA

Metodologia per a la tesina

2

1

J. GAYÀ

Seminari

6

3

J. ANDREU/ J.C. THOMÁS

Total 1er semestre

32

 

 

Doc. Magisteri Pastoral

Mobilitat

4

2

J. GAYÀ

Nova Religiositat noves

espiritualitats

4

2

J. A. GUARDIOLA

La Teologia Cristiana del S. XX

4

2

 J. R. ORTEGA

La Persona i la Construcció de la

Consciència

4

2

J. ANDREU

Evangelització i Mitjans de

Comunicació

4

2

E. RODRÍGUEZ

Preparació Tesina

8

 

 

Total 2n semestre

28