PLA DOCENT - BATXILLERAT - CURS 2020/2021
 
Primer de Batxillerat
 

Assignatura

Crèdits

Hores setmanals

Professor

Teologia Fonamental

6

3

J. GAYÀ

Teologia Moral Fonamental

4

2

R. LLADÓ

Intro. Antic Testament

4

2

J. M. SERRA

Història de la Filosofia I

4

2

J. ANDREU

Història de les Religions

4

2

J. ANDREU

Intro. Ciències Religioses

4

2

J. ANDREU

Metafísica

4

2

M. À. GARAU

Total 1er semestre

30

 

 

Fenomenologia de la Religió

4

2

M. À. GARAU

Sociologia de la Religió

4

2

F.A. LEONARDO HENRÍQUEZ

Pentateuc i Històrics

4

2

J. M. SERRA

Metodologia

2

1

J. ANDREU

Història de la Filosofia II

4

2

J. ANDREU

Seminari

4

2

J. ANDREU/J.C. THOMÁS

Intro. Nou Testament

4

2

 J. ANDREU / S. TALTAVULL

Antropologia Filosòfica

4

2

M. À. GARAU

Total 2n semestre

30

 

 

 

Tercer de Batxillerat

 

Assignatura

Crèdits

Hores setmanals

Professor

Antropologia Teològica

6

3

A. DOLS

Història de la Teologia

4

2

A. DOLS

Dret Canònic

4

2

N. BERNAT

Litúrgia

4

2

P. OLIVER

Mariologia

2

1

J. RAMON ORTEGA

Història de l’Església I

4

2

C. MURILLO

Escatologia

4

2

A. GUAL

Seminari de Síntesi

2

1

J. GAYÀ

Total 1er semestre

30

 

 

Eclesiologia

6

3

B. VILLALONGA

Ecumenisme

2

1

B. VILLALONGA

T. Moral Social

4

2

R. LLADÓ

Cartes Apostòliques

4

2

J. REYNÉS

Història de l’Església II

4

2

C. MURILLO

Història de l’Església de

Mallorca

2

1

J. AMENGUAL

Escrits Joànics

4

2

T. SUAU

Seminari de Síntesi

4

2

J. GAYÀ

Total 2n semestre

30