MATRICULACIÓ 2020/2021 
 
Termini matriculació segon semestre: 18 gener - 5 febrer 
Secretaria: 971 21 46 04           isucir@bisbatdemallorca.com 
 
 

 

1.- Hi haurà dues modalitats:

A.- Matriculació on line

-. Si ja sou alumnes de l’ISUCIR podreu matricular-vos omplint un formulari on line, clicant en el següent enllaç https://forms.gle/Xi517ASCnmC48EdW9

-. Si sou alumnes nous podreu fer la inscripció i matriculació a través d’aquest formular on line, clicant en el següent enllaç https://forms.gle/2kpVNjWfK3pSfpjY8

Un pic emplenat, rebreu un correu electrònic de confirmació a l’adreça electrònica que hagueu indicat al principi del formulari.

 

B.- Matriculació presencial

Excepcionalment i sol·licitant cita prèvia telefònicament o a través de correu electrònic.

 

2.- En segon lloc haureu de fer l’ingrés de les taxes de matriculació bé presencialment a l’Administració Diocesana (pensau demanar cita prèvia telefonant al 971 21 31 00), o bé a uns dels comptes bancaris de l’ISUCIR.

 

 

3.- Finalment, per poder considerar formalment realitzada la matriculació, serà necessari enviar a Secretaria el rebut o justificant de pagament de les taxes de matriculació i, en el seu cas, els documents que donin lloc a alguna de les bonificacions.

Tindreu l’opció d’ajuntar el justificant de pagament i de la resta de documentació al darrer apartat del formulari.

També ens podreu fer arribar la documentació escanejada o fotografiada a través de correu electrònic o excepcionalment depositant-la a la porteria de la Casa de l’Església o a Secretaria amb cita prèvia.

 
TAXES CURS  2020/2021 
 

Matrícula

Un crèdit ECTS (ordinari, invitat, extraordinari)

12 €

Un crèdit ECTS (oient)

10 €

Certificats

Certificat parcial d'estudis

5 €

Certificat d'estudis

10 €

Convalidació assignatura

15 €

 
PAGAMENTS 
 
 Les taxes es poden ingressar:

-  A l'Administració Diocesana: Casa de l'Església, primer pis, despatx n. 106, de 9:30 a 13:30 h.

-  o bé a un d'aquests comptes bancaris:

  • La Caixa         ES90 2100 0011 8502 0164 6572

  • Banca March  ES66 0061 0361 3300 0205 0117

 Els ingressos s'han de fer sempre a destinació de l'ISUCIR i amb indicació del nom i llinatges de l’alumne.

 
BONIFICACIONS 
  Els membres de famílies nombroses i les persones amb una discapacitat o minusvàlua, tindran un descompte d'un 50 % en les taxes de matriculació i hauran d’aportar el document que acrediti aquesta circumstància.
 
CONSENTIMENT TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 T TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Emplenar el formulari de consentiment del tractament de dades personals i adjuntar-lo als altres documents (full pdf)