Batxillerat

Primer curs
 
  Segon semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 
Antropologia filosòfica


(M.A. Garau)

 

Pentateu i Històrics

 

 

(F. Ramis)

 

Història Filosofia II

 

 

(J. Andreu)

 

 

Sociologia de la religió

 

 

(J. Bestard)

 

Història de les religions

 

 

(J. C. Cànovas)

18,45 a

19,30

 

         

19,45 a

20,30


Metafísica(M. A. Garau

 

 

Introducció al N. T.

 

 

(G. Alemany)

 

 

 

 

 

 

 

20,30 a

21,15


Segon  curs

 
Segon semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 

Teologia espiritual

 

 

(J. A. Guardiola)

 

Teol. Moral de l'amor i la sexualitat

 

 

(R. Lladó)

 


Profetes
(F. Ramis)

 

Evangelis sinòptics i Actes

 

 

(J. Reynés)

 

Patrologia

 

 

 

 

(A.J. Dols)

18,45 a

19,30

 

       

19,45 a

20,30

 

 

Teologia pastoral

 

 

 (E. Rodríguez)

 

Escrits sapiencials i Salms

 

 

(F. Ramis)

 

20,30 a

21,15

   

Llicenciatura

Segon curs

Segon semestre 

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a 18,45

 

Música i celebració

 

 

(D. León)

 

Documents del Magisteri sobre Evangelització

 

(B. Villalonga)

 

Judaïsme i Islamisme

 

 

(J. Gayà)

 

Patrimoni artístic i Evangelització

(20 abril - 29 juny)

 

(C. Murillo)


Diàleg interreligiós


(A. Gual)

18:45 a 19,30

 

 

 

 

 Introducció a l'ètica de la virtut

(M. A. Garau)

19,45 a 20,30

 

 

 

Religiositat popular

 

 

(J. Gayà)


20,30 a 21,15